Wat willen we met de stichting bereiken?

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend een jongleerfestival of circusdag te organiseren, vaak omdat de stap te groot lijkt en er te veel onbekend is. Om organisatorische onzekerheden weg te nemen biedt Stichting Nederlands Jongleerfestival ondersteuning aan in basisvoorzieningen zoals ticket- en registratiesysteem, informatiebronnen en het beantwoorden van vragen. Hiermee willen wij voor toekomstige organisatoren de drempel verlagen, zodat het gemakkelijker wordt de stap te zetten richting het organiseren van dergelijke evenementen.

Sinds het begin van het Nederlands Jongleerfestival wordt de organisatie jaarlijks overgedragen aan een enthousiast nieuw team. Tijdens een overdracht komt veel (nieuwe) informatie aan bod voor het nieuwe team. Om duidelijkheid en structuur te krijgen en te behouden is een pakket samengesteld waarin alle basiselementen van het organiseren van een jongleerfestival staan beschreven. Hierdoor is alle nuttige informatie toegankelijker voor jou als (toekomstige) organisator.

Ook tijdens de voorbereidende fase van dit soort evenementen en initiatieven is het mogelijk ondersteuning te krijgen. Door het stellen en nastreven van mijlpalen op vooraf gestelde tijden én het beantwoorden van vragen, zal de kwaliteit van het Nederlands Jongleerfestival én soortgelijke festivals gewaarborgd blijven. Dit biedt zekerheid voor zowel organisator als bezoeker, zodat ook de toekomstige edities onvergetelijk worden.

Samenvattend leidt dit tot de volgende visie: Een overkoepelend orgaan dat bijdraagt aan stabiliteit en continuïteit van circusprojecten in Nederland.